62/GP-UBND
Chi tiết văn bản
62/GP-UBND
Cho phép Công ty cổ phần Chăn nuôi Tâm Việt (có trụ sở tại thôn 10, xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) được khai thác, sử dụng nước dưới đất phục vụ hoạt động Trang trại Bãi Trành, tại xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 14/04/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT833362197-4-20221649924304674_(giangld)(14.04.2022_16h21p45)_signed.pdf
 Trở về trang trước