2499/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2499/QĐ-UBND
Phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương
Ngày ban hành 30/06/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT894871504-6-20201593416205380_quyenpd_30-06-2020-12-34-12_signed.pdf
 Trở về trang trước