8/GP-UBND
Chi tiết văn bản
8/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản đất sét đồi làm gạch tuynel tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 04/01/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT337653657-1-20221641263387303_(giangld)(04.01.2022_14h30p14)_signed.pdf
 Trở về trang trước