1735/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1735/QĐ-UBND
Quyết định giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền thuê đất nộp ngân sách Nhà nước để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thượng Ninh tại xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân
Ngày ban hành 23/05/2023
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT312000440-5-20231684691700080vietdn22.05.2023_15h35p16_thinv_22-05-2023-17-04-04_signed.pdf
 Trở về trang trước