2940/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2940/QĐ-UBND
Đính chính một phần nội dung trong Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh
Ngày ban hành 27/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT541578471-7-20201595812968129_(quyennd)(27.07.2020_11h20p04)_signed.pdf
 Trở về trang trước