2147/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2147/QĐ-UBND
Quyết định về việc phê duyệt bổ sung Danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 20/06/2022
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT275195575-6-20221655292716398vietdn17.06.2022_11h27p37_thinv_17-06-2022-17-03-50_signed.pdf
 Trở về trang trước