75/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
75/QĐ-UBND
Cho phép Công ty TNHH May Tùng Phương chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất tại xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Nhà máy may xuất khẩu Cẩm Ngọc
Ngày ban hành 08/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT692353218-1-20211609920437898_giangld_07-01-2021-20-17-36_signed.pdf
 Trở về trang trước