14535/UBND-NN
Chi tiết văn bản
14535/UBND-NN
Chủ trương hỗ trợ dự án: Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thu gom xử lý nước thải và đường quản lý vận hành cụm làng nghề chế tác đá làng Mai, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc
Ngày ban hành 16/10/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT609576875-10-20201602727257338_quyennd_15-10-2020-16-59-39_signed.pdf
 Trở về trang trước