98/KH-UBND
Chi tiết văn bản
98/KH-UBND
Kế hoạch tổ chức Lễ phát động "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2019
Ngày ban hành 16/04/2019
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh98_signed.PDF
 Trở về trang trước