665/UBND-KSTTHCNC
Chi tiết văn bản
665/UBND-KSTTHCNC
Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ
Ngày ban hành 15/01/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c665.signed.pdf
 Trở về trang trước