4022/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4022/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư mở rộng công trình khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát số 50 của Công ty TNHH Một thành viên Trường Tuấn thực hiện tại xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 13/10/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT446709253-10-20211634026680281_(giangld)(13.10.2021_16h06p08)_signed.pdf
 Trở về trang trước