1841/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1841/QĐ-UBND
Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa I Tại xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 01/06/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT92055790-5-20211622381058318_liemmx_31-05-2021-21-44-36_signed.pdf
 Trở về trang trước