8062/UBND-VX
Chi tiết văn bản
8062/UBND-VX
Giao triển khai thực hiện Thông tư số 04/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/6/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Ngày ban hành 10/06/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT403729202-6-20211623198925586_(chiennv)(10.06.2021_07h51p08)_signed.pdf
 Trở về trang trước