11377/UBND-CN
Chi tiết văn bản
11377/UBND-CN
Giao theo dõi việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại huyện Thọ Xuân của Công ty TNHH Duy Tân.
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT39741048-8-20221659409362788_(trangnt)(03.08.2022_21h47p31)_signed.pdf
 Trở về trang trước