63/GP-UBND
Chi tiết văn bản
63/GP-UBND
Cho phép Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư và xây dựng 36 (có trụ sở tại thôn Tiến Thành, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) được thăm dò nước dưới đất theo Thiết kế giếng thăm dò nước dưới đất tại xã Thuận Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 22/04/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT425895653-4-20221650418592007tungct21.04.2022_10h57p44_giangld_22-04-2022-07-23-21_signed.pdf
 Trở về trang trước