4620/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4620/QĐ-UBND
Cho Công ty cổ phần mía đường Nông Cống thuê đất tại huyện Nông Cống và huyện Như Thanh để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp
Ngày ban hành 07/11/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4620.signed.pdf
 Trở về trang trước