2444/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2444/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị ven biển (Diêm Phố), huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
Ngày ban hành 14/06/2024
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT758543306-6-20241718179518726_liemmx_14-06-2024-08-03-00_signed.pdf
 Trở về trang trước