229/GP-UBND
Chi tiết văn bản
229/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH Công nghiệp Gỗ Thanh Hoa (có trụ sở tại thôn Liên Thành, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) được khai thác, sử dụng nước dưới đất phục vụ hoạt động Nhà máy chế biến lâm sản tại thôn Liên Thành, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 26/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT813403195-11-20201606287956988trangnt25.11.2020_20h43p59_quyennd_25-11-2020-21-26-12_signed.pdf
 Trở về trang trước