2678/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2678/QĐ-UBND
Đính chính một số nội dung trong Giấy phép khai thác khoáng sản số 186/GP-UBND ngày 28/10/2020
Ngày ban hành 19/07/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT113423368-7-20211626143850548_giangld_16-07-2021-14-08-36_signed.pdf
 Trở về trang trước