613/UBND-VX
Chi tiết văn bản
613/UBND-VX
Giao đề xuất Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại thuốc là giai đoạn 2021-2022 tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 13/01/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT318306326-1-20211610425182371_(chiennv)(13.01.2021_08h20p24)_signed.pdf
 Trở về trang trước