22/CT-UBND
Chi tiết văn bản
22/CT-UBND
Chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới
Ngày ban hành 03/08/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT368932203-8-20201596460761158_(xungnd)(03.08.2020_20h30p06)_signed.pdf
 Trở về trang trước