1545/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1545/QĐ-UBND
Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của người quản lý Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thanh Hóa
Ngày ban hành 09/05/2022
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT427306164-5-20221652055675735_thinv_09-05-2022-08-38-42_signed.pdf
 Trở về trang trước