17532/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
17532/UBND-KTTC
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần Loan Dương về phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
Ngày ban hành 20/11/2023
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT138313649-11-20231700183304938_(hoangmc)(20.11.2023_09h17p27)_signed.pdf
 Trở về trang trước