5753/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
5753/UBND-THKH
Giao báo cáo việc lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Ngày ban hành 04/05/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT48584220-4-20211619679860023_(trangnt)(02.05.2021_16h14p42)_signed.pdf
 Trở về trang trước