5100/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5100/QĐ-UBND
Cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Thăng thuê đất tại xã Thạch Long, huyện Thạch Thành để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Nhà máy gạch không nung Thạch Thành
Ngày ban hành 02/12/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d5100.signed.pdf
 Trở về trang trước