4340/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4340/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Hoằng Phú - Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa
Ngày ban hành 14/10/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT814597305-10-20201602584042525_liemmx_14-10-2020-07-32-38_signed.pdf
 Trở về trang trước