13/CT-UBND
Chi tiết văn bản
13/CT-UBND
Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý phương tiện thủy nội địa
Ngày ban hành 19/07/2018
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm ct13_signed.pdf
 Trở về trang trước