911/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
911/QĐ-UBND
Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 10 tập thể, 20 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, giai đoạn 2008 - 2023
Ngày ban hành 20/03/2023
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT761866061-3-20231679038710845trangnt18.03.2023_05h56p33_tuandm_20-03-2023-10-47-48_signed.pdf
 Trở về trang trước