254/KH-UBND
Chi tiết văn bản
254/KH-UBND
Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa ban tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 26/11/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT15381563-11-20201606294696996dinhquanghung25.11.2020_18h33p03_thinv_26-11-2020-09-28-46_signed.pdf
 Trở về trang trước