4988/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4988/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Trần Văn Thức, giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa
Ngày ban hành 20/11/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT315155157-11-20201605601352751_(xungnd)(19.11.2020_17h35p21)_signed.pdf
 Trở về trang trước