1259/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1259/QĐ-UBND
Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy may mặc và may linh phụ kiện giày tại xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương
Ngày ban hành 01/04/2024
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT838514636-3-20241711617769819kienlt29.03.2024_10h07p33_liemmx_29-03-2024-17-03-19_signed.pdf
 Trở về trang trước