3782/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3782/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản mỏ cát nhiễm mặn làm vật liệu san lấp tại phường Hải Bình và phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn (Trữ lượng tính đến ngày 15/6/2020)
Ngày ban hành 14/09/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT285794344-9-20201600045817408_(quyennd)(14.09.2020_08h30p17)_signed.pdf
 Trở về trang trước