14453/UBND-CN
Chi tiết văn bản
14453/UBND-CN
Triển khai thực hiện Thông tư quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng
Ngày ban hành 15/10/2020
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT407253300-10-20201602649386315_(trangnt)(15.10.2020_07h25p52)_signed.pdf
 Trở về trang trước