158/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
158/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam
Ngày ban hành 13/01/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT457743686-1-20211610406148714_thinv_12-01-2021-14-37-19_signed.pdf
 Trở về trang trước