8556/UBND-CN
Chi tiết văn bản
8556/UBND-CN
Chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới phía Đông Nam và phía Đông Bắc thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa.
Ngày ban hành 30/06/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT45573206-6-20201593491925558_liemmx_30-06-2020-12-06-22_signed.pdf
 Trở về trang trước