1966/UBND-KSTTHCNC
Chi tiết văn bản
1966/UBND-KSTTHCNC
Về giao tham gia ý kiến vào danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT804180360-2-20241707189166310_(hieulv)(07.02.2024_10h59p35)_signed.pdf
 Trở về trang trước