2817/UBND-CN
Chi tiết văn bản
2817/UBND-CN
Giao tham mưu đề nghị chuyển quyền lập hồ sơ cấp phép thăm dò, khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Vĩnh Minh và xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc
Ngày ban hành 13/03/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c2817_signed.pdf
 Trở về trang trước