1664/UBND-CN
Chi tiết văn bản
1664/UBND-CN
Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc Dự án tín dụng ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2
Ngày ban hành 14/02/2020
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1664.signed.pdf
 Trở về trang trước