166/KH-UBND
Chi tiết văn bản
166/KH-UBND
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 13/09/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh166_signed.pdf
 Trở về trang trước