8931/UBND-CN
Chi tiết văn bản
8931/UBND-CN
Rà soát công tác phân loại đô thị đối với các đô thị loại V trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ngày ban hành 22/06/2022
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT450354306-6-20221655802596745_(trangnt)(22.06.2022_09h51p14)_signed.pdf
 Trở về trang trước