1031/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1031/QĐ-UBND
Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ lập Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ, kết hợp du lịch sinh thái huyện Quan Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày ban hành 25/03/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1031.signed.pdf
 Trở về trang trước