3899/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3899/QĐ-UBND
Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
Ngày ban hành 06/10/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT578845301-10-20211633397501981_liemmx_05-10-2021-18-06-22_signed.pdf
 Trở về trang trước