25/BC-UBND
Chi tiết văn bản
25/BC-UBND
Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021
Ngày ban hành 19/03/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT652722225-3-20211616075524111_thinv_19-03-2021-09-08-45_signed.pdf
 Trở về trang trước