1580/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1580/QĐ-UBND
Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu dịch vụ thương mại tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống
Ngày ban hành 10/05/2022
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT783816454-5-20221651740142402hoangmc10.05.2022_07h39p50_thinv_10-05-2022-13-49-58_signed.pdf
 Trở về trang trước