259/XN-UBND
Chi tiết văn bản
259/XN-UBND
Bản xác nhận Khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình: Dự án tu bổ, nâng cấp tuyến đê hữu sông Lèn, đoạn từ đền Cô Đôi, xã Triệu Lộc đến cầu Lèn xã Đồng Lộc.
Ngày ban hành 15/12/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Bản xác nhận
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT565611398-12-20211639446557466trangnt14.12.2021_10h41p14_giangld_14-12-2021-21-33-53_signed.pdf
 Trở về trang trước