7134/UBND-NN
Chi tiết văn bản
7134/UBND-NN
Giao hướng dẫn thực hiện các thủ tục đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2020
Ngày ban hành 11/06/2019
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c7134_signed.pdf
 Trở về trang trước