1248/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1248/QĐ-UBND
V/v phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Mở rộng nghĩa trang Mả Bản tại thị Trấn Nưa, huyện Triệu Sơn
Ngày ban hành 29/03/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT543666693-3-20241711675897979_(giangld)(29.03.2024_14h11p14)_signed.pdf
 Trở về trang trước