5080/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5080/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Cải tạo, nâng cấp Xưởng chế biến lâm sản Sông Mã cơ sở 2, công suất sản xuất giấy đế 2.000 tấn sản phẩm/năm; sản xuất đũa 600 tấn sản phẩm/năm tại xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa của Hợp tác xã Chế biến lâm sản Sông Mã
Ngày ban hành 27/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT344311755-11-20201606359633689trangnt26.11.2020_17h12p49_quyennd_26-11-2020-20-34-36_signed.pdf
 Trở về trang trước