1897/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1897/QĐ-UBND
Chấp thuận cho phép thực hiện 3 dự án và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, thị xã Nghi Sơn
Ngày ban hành 04/06/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT953947119-6-20211622693311343_(giangld)(04.06.2021_12h38p38)_signed.pdf
 Trở về trang trước