49/GP-UBND
Chi tiết văn bản
49/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản đất san lấp tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung đối với Công ty cổ phần Xăng dầu dầu khí Nghi Sơn
Ngày ban hành 12/03/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT525505642-3-20211615263812831_giangld_12-03-2021-09-07-44_signed.pdf
 Trở về trang trước